DE COOPERATIEVE-MEEGAANDE VROUW

Ambitie

Je bent een bijzondere en sterke vrouw. Je kracht is dat je altijd klaar staat voor iedereen en wil helpen. Je luistert geduldig naar de verhalen over de sores van je vrienden en vriendinnen, betoont je medeleven en biedt aan te helpen. Je bent in wezen een uitgebalanceerd mens – je gedrag is het voorbeeld van wat een uitgebalanceerd breinwordt genoemd (Baron-Cohen, 2005). Dat betekent dat je hulpvaardig bent en ook graag zo gezien wil worden (Zahavi & Zahavi, 1997). Je vrienden weten ook dat ze altijd bij je kunnen aankloppen, hun kinderen bij je kunnen stallen en geld lenen omdat ze deze maand net niet uitkomen. Je bent in principe altijd bereid tot samenwerking en gaat er van uit dat je anderen kunt vertrouwen (Tomasello, 2007). Dat maakt je aimabel maar ook wel een beetje naïef en heb je niet altijd in de gaten dat sommige mensen niet het beste met je voor hebben.

Empathisch en uitgebalanceerd

Terwijl je kracht je bereidheid is anderen te helpen, gaat het juist daar nog wel eens mis mee. Samenwerken aan oplossingen met anderen, maakt dat je je meer betrokken voelt (Bateson, 2000). Maar dat versterkt je zwakte omdat de sores van anderen soms belangrijker lijken dan je eigen ongemakken en problemen. Je bent, kortom, behoorlijk empathisch en hulpvaardig en dat gaat niet zelden ten koste van je eigenbelang. Gelukkig laat je het meestal ook niet uit de hand lopen. Je weet dat er een moment is dat je kordaat moet zijn, even pas op de plaats moet maken en tot tien tellen voordat je weer in actie komt. Toch heb je niet altijd in de gaten dat er, psychologisch, sociaal of financieel, misbruik van je wordt gemaakt. Open staan voor iedereen en je altruïstisch opstellen, maakt je immers behoorlijk kwetsbaar, want soms hebt je te veel vertrouwen in je medemens.

Opleiding en werk

De belangstelling voor anderen maakt dat je je aangetrokken voelt tot een opleiding en werk waarbij je anderen kunt helpen. Dat hoeft niet perse in de zorg te zijn, maar dat heeft wel aantrekkingskracht voor je. Het valt het je op dat zorg voor anderen ook een gebied is dat wordt bevolkt door mensen die meer in geld dan zorg zijn geïnteresseerd (Haidt & Joseph, 2006). Dat schrikt je niet af – per slot van rekening heb je ook genoeg mensenkennis om daar mee om te gaan. Het probleem is alleen dat je organisatietalent je wel eens in de steek laat. Je bent meer iemand die liever hands-onwerkt omdat planningen, zo lijkt het wel eens, de neiging hebben een eigen leven te gaan leiden. Gelukkig zit je dat niet dwars, want je kunt ook prima improviseren.

Relaties

Op voorwaarde dat je iemand vindt die net zo in het leven staat als jij, maak je een goede kans altijd samen met je partner te blijven (McPherson et al., 2001). Je bent immers ontzettend loyaal en toegewijd. Het duurt even voordat je een definitieve keuze maakt. Voor jou zijn de mentale eigenschappen van je partner uiterst belangrijk. Je wil graag dat je partner dezelfde normen en waarden van even groot belang vindt als jij (Buss, 1994). Ook moet hij ambitieus zijn, maar niet zo dat hij dag en nacht alleen maar met zijn werk bezig is. Ook is het van belang dat je partner je af en toe helpt met het nemen van je beslissingen. Je hebt namelijk best in de gaten dat je af en toe impulsief reageert. Inmiddels heb je wel geleerd dat je dan wel eens in de problemen komt. Daarom waardeer je het advies van iemand die je vertrouwt. Dat geldt zeker voor jullie kinderen. Je partner is een family man– net als jij vindt hij jullie kinderen leuk en is er trots op. Daar hoort ook vaak een huisdier bij, en dan bij voorkeur een hond en geen kat. Jullie trekken veel met familieleden op, gaan met elkaar vakantie en slaan zo mogelijk geen verjaardag over.

Prestige

Je vindt status niet belangrijk – geld is voor jou slechts een middel tot een doel en geen doel op zich. Wat voor jou telt is de prestige die je verdient met je hulpvaardigheid en klaar staan voor anderen (Zahavi, 2008). Je bent niet druk bezig met het managen van je reputatie – je merkt dat mensen het prettig vinden met je samen te werken of zelfs vrienden met je te worden. Je kracht is het natuurlijke gemak waarmee je met mensen omgaat.

© 2009/2020, Simons & Waldorp